top of page
Search
  • Writer's pictureGlowfish

Glowfish Conference Space's Social Distancing

Updated: Apr 26


อยากจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต้องห่วงเรื่อง #socialdistancing ที่ Glowfish sathorn พื้นที่จัดงานใจกลางสาทร ที่สามารถรองรับการจัดงานได้หลายประเภท แบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)


ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุม สัมมนา workshop press conference ก็สามารถทำได้ที่ Glowfish ด้วยขนาดห้องที่มีพื้นที่กว้างพอสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทำให้สามารถเว้นระยะห่างในการเดิน การนั่ง การร่วมฟังสัมมนาได้


เพื่อยกระดับความมั่นใจในการจัดงานอย่างไรกังวล ทาง Glowfish จะมีการแจ้งสำนักงานเขต หากมีการจัดกิจกรรมหรือสัมมนาตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และจะมีการแจ้งสำนักงานอนามัย เมื่อมี การจัดงานจำนวน 200 คนขึ้นไป


ด้วยการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ท่านสามารถจัดสัมมนาได้อย่างไร้กังวลที่ Glowfish sathornการวางที่นั่งแบบ Classroom Hall 1+2 สามารถรองรับได้ 30 ที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระยะห่าง 1.5 เมตร
การวางที่นั่งแบบ Classroom Hall 1+2+3 สามารถรองรับได้ 60 ที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระยะห่าง 1.5 เมตร


การวางที่นั่งแบบ Classroom Hall 2+3 สามารถรองรับได้ 27 ที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระยะห่าง 1.5 เมตร


การวางที่นั่งแบบ Classroom Hall 3 สามารถรองรับได้ 21 ที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระยะห่าง 1.5 เมตรการวางที่นั่งแบบ Theater Hall 1+2+3 สามารถรองรับได้ 87 ที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระยะห่าง 1.5 เมตรการวางที่นั่งแบบ Group Workshop 1+2+3 สามารถรองรับได้ 60 ที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระยะห่าง 1.5 เมตรMatterport:

แบบห้องโล่ง

https://my.matterport.com/show/?m=HQXHKzawBDd


แบบกั้นห้อง

https://my.matterport.com/show/?m=tNv6xkcLJA2…


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง line @glowfish หรือ โทร 02-109-9600


#glowfishoffice #glowfishconferencespacesocialdistancing

40 views0 comments
bottom of page